Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST NOVIH MEDIJA
Nositelj: doc. dr. sc. K. Lebhaft
Izvoditelj: doc. dr. sc. K. Lebhaft
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; petak, 12-14 sati (P)
dvorana 114; petak, 14-15 sati (S)
ECTS bodovi: 6 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: petak, 15-16 sati