Odjel za povijest umjetnosti

Kolegiji prve godine diplomskih studija

 

Prvi semestar
Povijest muzeologije
Zaštita spomenika kulture I.
Metodologija istraživanja
Metode obrade povijesnoumjetničke građe
Metodika nastave povijesti umjetnosti
Muzejsko-galerijska praksa
Konzervatorska praksa

 

Drugi semestar
Teorija i praksa muzeologije
Zaštita spomenika kulture II.
Metodologija istraživanja
Hospitacije i praksa
Muzejsko-galerijska praksa
Konzervatorska praksa