Odjel za povijest umjetnosti

Kolegiji druge godine diplomskih studija

 

Treći semestar
Teorija umjetnosti
Umjetnost novih medija
Metodologija istraživanja
Muzejsko-galerijska praksa
Konzervatorska praksa

 

Četvrti semestar
Diplomski rad
Metodologija istraživanja