Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

 

MUZEJSKO-GALERIJSKA PRAKSA

Nositelj:

izv. prof. dr. sc. Marija Kolega

Izvoditelj:

 

izv. prof. dr. sc. Marija Kolega/

Lidija Butković Mićin, dipl. pov. umj.

Mjesto i vrijeme izvođenja:

...

ECTS bodovi:

2

Provjera znanja i vještina:

...

Konzultacije:

 

srijeda, 12-13 sati

srijeda, 14-15 sati