Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  GODIŠNJI SAKRALNI CIKLUS U RIMSKOJ UMJETNOSTI
Nositelj: doc. dr. sc. Silvia Bekavac
Izvoditelj: doc. dr. sc. Silvia Bekavac
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; srijeda, 14-16 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni)
Konzultacije: ...