Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  POSTIMPRESIONIZAM
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; srijeda, 12-14 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)
Konzultacije: petak, 9-10 sati