Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  SKULPTURA EKSPRESIONIZMA
Nositelj: prof. dr. sc. V. Srhoj
Izvoditelj: prof. dr. sc. V. Srhoj
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; utorak, 15-17 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni)
Konzultacije: ponedjeljak, 17-18 sati