Odjel za povijest umjetnosti

Kolegiji preddiplomskih studija

 

Kolegiji po semestrima
Prva
godina
Prvi
semestar
Uvod u povijest i teoriju umjetnosti I.
Osnove arhitekture
Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke
Antička ikonografija

Drugi
semestar

Uvod u povijest i teoriju umjetnosti II.
Umjetnost Rima i antička umjetnost na tlu Hrvatske
Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta
Kršćanska ikonografija
Vježbe interpretacije
Druga
godina
Treći
semestar
Umjetnost ranog srednjeg vijeka zapadne Europe
Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka
Umjetnost romanike
Četvrti
semestar
Umjetnost gotike
Hrvatska umjetnost romanike i gotike
Umjetnost renesanse I.
Treća
godina
Peti
semestar
Umjetnost renesanse II.
Umjetnost baroka I.
Umjetnost ranog novog vijeka na tlu Hrvatske
Umjetnost 19. stoljeća
Šesti
semestar
Umjetnost baroka II.
Umjetnost 20. i 21. stoljeća
Hrvatska umjetnost 19., 20. i 21. stoljeća
Vježbe iz teorije suvremene umjetnosti
Završni rad