Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  HRVATSKA UMJETNOST
ROMANIKE I GOTIKE
Nositelj: prof. dr. sc. E. Hilje
Izvoditelj: prof. dr. sc. E. Hilje/
Đ. Lakošeljac, mag. hist. art.
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; četvrtak, 10-12 sati (P)
dvorana 113; četvrtak, 12-14 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: utorak i četvrtak, 9-10 sati (P)
utorak i četvrtak, 9-10 sati (S)