Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST GOTIKE
Nositelj: prof. dr. sc. E. Hilje
Izvoditelj: prof. dr. sc. E. Hilje/
Đ. Lakošeljac, mag. hist. art.
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; utorak, 10-13 sati (P)
dvorana 113;
utorak, 13-15 sati (S)
ECTS bodovi: 8 (JPD) / 5 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)

Konzultacije:

utorak i četvrtak, 9-10 sati (P)
utorak i četvrtak, 9-10 sati (S)