Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST RANOG SREDNJEG
VIJEKA ZAPADNE EUROPE
Nositelj: doc. dr. sc. I. Josipović
Izvoditelj: doc. dr. sc. I. Josipović/
doc. dr. sc. M. Zornija
Mjesto i vrijeme izvođenja:

dvorana 113; ponedjeljak, 18-20 sati (P)
dvorana 113; četvrtak, 16-18 sati (S)

ECTS bodovi: 8 (JPD) / 5 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: srijeda, 9-10 sati (P)
četvrtak, 15-16 sati (S)