Odjel za povijest umjetnosti

Kolegiji treće godine preddiplomskih studija

 

Peti semestar
Umjetnost renesanse II.
Umjetnost baroka I.
Umjetnost ranog novog vijeka na tlu Hrvatske
Umjetnost 19. stoljeća

 

Šesti semestar
Umjetnost baroka II.
Umjetnost 20. i 21. stoljeća
Hrvatska umjetnost 19., 20. i 21. stoljeća
Vježbe iz teorije suvremene umjetnosti
Završni rad