Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UVOD U POVIJEST I TEORIJU UMJETNOSTI I.
Nositelj: prof. dr. sc. E. Hilje
Izvoditelj: prof. dr. sc. E. Hilje/
Đ. Lakošeljac, mag. hist. art.
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; utorak, 10-12 sati (P)
dvorana 113; utorak, 12-14 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: utorak, 9-10 sati (P)
utorak, 9-10 sati (P)