Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST BAROKA II.
Nositelj: doc. dr. sc. A. Mišković

Izvoditelj:

doc. dr. sc. A. Mišković
A. Šitina, mag. hist. art. 

Mjesto i vrijeme izvođenja:

dvorana 114; četvrtak, 10-12 sati (P)
dvorana 114; utorak, 10-12 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije:

četvrtak, 12-13 sati (P)
srijeda, 13-14 sati (S)