Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST RENESANSE II.
Nositelj: izv. prof. dr. sc. L. Borić
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. L. Borić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; utorak, 16-18 sati (P)
dvorana 114; utorak, 18-19 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: utorak, 15-16 sati