Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  VJEŽBE IZ TEORIJE SUVREMENE UMJETNOSTI
Nositelj: doc. dr. sc. K. Lebhaft
Izvoditelj: doc. dr. sc. K. Lebhaft
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; četvrtak, 16-18 sati (S)
ECTS bodovi: 4
Provjera znanja i vještina: diskusija, seminar
Konzultacije: ...