Odjel za povijest umjetnosti

Ana Mišković

 

Nastavnik:

doc. dr. sc. Ana Mišković

Zvanje:

docentica

Telefon (Fax):

023 200 761 (023 200 603)

E-mail:

amiskovi@unizd.hr

Bibliografija:

 

 

Proširena bibliografija

CROSBI

Academia.edu

Izvodi kolegije:

 

 

 

 

Osnove arhitekture

Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka

Umjetnost baroka I.

Umjetnost baroka II.

Umjetnost i kult relikvija

Konzultacije: četvrtak, 12-13 sati


Biografija

 

Ana Mišković (djevojačko Pikunić), rođena je 27. lipnja 1977. godine u Zadru. Pohađala je srednju školu, Gimnaziju Vladimira Nazora u Zadru, opće usmjerenje (1991.-1995.). 1995. god. upisala je studij talijanskog jezika i književnosti te povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu. Diplomirala je 2002. godine. Godine 2003. upisala je poslijediplomski studij, smjer povijest umjetnosti, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od siječnja 2004. godine primljena je u radni odnos kao znanstveni novak na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, odnosno kao suradnik na projektu prof. dr. sc. Pavuše Vežića Episkopalni kompleks u antičkom gradu na tlu Istre i Dalmacije. Godine 2006. postala je asistent na istome Odjelu. Doktorirala je 2012. godine s tezom Liturgijski ambijenti i instalacije ranokršćanskog razdoblja na zadarskom području. U studenom 2013. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2007. sudjelovala je na projektu Ranokršćanska arhitektura i skulptura u Istri i Dalmaciji voditelja prof. dr. sc. P. Vežića. U Registar istraživača RH upisana je pod brojem 270930.

A. Mišković surađivala je na seminarskim radovima iz temeljnih kolegija kojih je nositelj bio prof. dr. sc. Pavuša Vežić: Osnove arhitekture, Zaštita spomenika kulture te na više izbornih kolegija na temu Grad i povijest. U zimskom semestru akademske godine 2005./2006. predavala je i držala seminare iz kolegija Umjetnost drevnih civilizacija. Tijekom više akademskih godina predavala je i držala seminare iz nekoliko izbornih kolegija Ranokršćanska arhitektura i liturgija, Umjetnost i kult relikvija, Barok u Španjolskoj, Rano kršćanstvo u Iliriku, Svetišta na srednjovjekovnim hodočasničkim putovima te Ranokršćanska arhitektura i liturgija u Konstantinopolu. Od 2010./2011. do 2012./2013. surađivala je na seminarima iz umjetnosti Baroka I i Baroka II kod akademika Radoslava Tomića. Trenutno je nositelj i predavač istih kolegija iz Baroka.

U lipnju 2004. sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom simpoziju u Motovunu s temom ''Tre mense altari sul territorio di Zara''. U listopadu 2005. na znanstvenom simpoziju Dani Cvita Fiskovića izlagala je temu ''Prostori i funkcije sakristije u sklopu katedrale u Zadru kroz stoljeća''. U studenom 2006. sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom simpoziju u Puli s temom ''Ulje u posveti ulaza u svetište'', a u rujnu 2014. na međunarodnom znanstvenom simpoziju ''Church Reforms and Cults of Saints, 5th Haiotheca'', s temom St. Donatus and the Impact of the Church Reform in Zadar.

Organizirala je predavanja s prezentacijama i radionicama u sklopu Festivala znanosti u travnju 2014. godine na temu Valovi (Valovi radosti, u dječjem vrtiću Radost, Pčelica) te u travnju 2015. godine na temu Sunce (Sunce moje malo, dječji vrtić Klokan).

Kao član povjerenstva sudjelovala je u obrani nekoliko diplomskih radova na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru. Član je uredništva časopisa Ars Adriatica od njegova osnivanja. Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom, a poznaje latinski crkveni jezik. Član je društva za povjesnicu zadarske nadbiskupije ''Zmajević'' od 2014. godine.

Trenutno obavlja funkciju ECTS koordinatora na Odjelu za povijest umjetnosti.