Odjel za povijest umjetnosti

Ana Šitina

 

Nastavnik:

Ana Šitina, mag. hist. art.

Zvanje:

asistentica

Telefon (Fax):

023 200 541 (023 200 603)

E-mail:

asitina@unizd.hr

Bibliografija:

 

Academia.edu

CROSBI

Izvodi kolegije:

 

 

 

Umjetnost renesanse I.

Umjetnost ranog novog vijeka na tlu Hrvatske

Umjetnost baroka I.

Umjetnost baroka II.

Konzultacije: srijeda, 13-14 sati


Biografija

 

Rođena je 1989. godine u Požegi. Godine 2008. maturirala je u Općoj Gimnaziji Požega te upisala studij Povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zadru.

Godine 2013. diplomirala je na Odjelu za povijest umjetnosti na Sveučilištu u Zadru s temom “Zadarski renesansni iluminirani rukopisi u likovnom i stilskom kontekstu” pod mentorstvom doc. dr. sc. Larisa Borića, završivši jednopredmetni preddiplomski studij Povijesti umjetnosti (2008-2011.) te diplomski studij povijesti umjetnosti, znanstveni smjer (2011.-2013.). Nakon završetka studija dodijeljena joj je nagrada Odjela za povijest umjetnosti u Zadru Ivo Petricioli za najbolju studenticu u akademskoj godini 2012./2013., a u lipnju 2014. bila je dobitnica nagrade Društva povjesničara umjetnosti Radovan Ivančević za najbolji diplomski rad obranjen na Odsjeku za povijest umjetnosti četiriju hrvatskih Sveučilišta. 

Mjesec dana bila je uključena u stručno osposobljavanje za zvanje kustosa u Kabinetu Grafike pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu gdje je radila do lipnja 2014. kada je, prekinuvši stručno osposobljavanje, započela raditi na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru.

Poslijediplomski studij Humanističkih znanosti Sveučilišta u Zadru upisala je 2015. godine pod mentorstvom doc. dr. sc. Larisa Borića i komentorstvom prof. dr. sc. Nine Kudiš. Sinopsis doktorske disertacije obranila je 2017. godine, a dovršen rad pod nazivom “Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj biskupiji” predan je na ocjenu stručnom povjerenstvu u veljači 2020. godine.

Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i suradnica je na znanstvenom projektu HRZZ “ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800.” pod vodstvom prof. dr. sc. Nine Kudiš.

U svom znanstvenom i istraživačkom radu, kroz primjenu različitih metodoloških pristupa, usmjerena je na fenomene umjetnosti ranog novog vijeka, posebice slikarstva.

Kao asistentica u nastavi Odjela za povijest umjetnosti u Zadru održavala je seminare iz kolegija Umjetnost romanike, Umjetnost gotike, Hrvatska umjetnost romanike i gotike, Umjetnost renesanse I., Umjetnost renesanse II., Umjetnost ranog novog vijeka na tlu Hrvatske, Umjetnost baroka I. i Umjetnost baroka II. Iz potonja tri kolegija izvodila je i predavanja. 

U ljetnom semestru tekuće akademske godine izvodi seminare iz kolegija Umjetnost renesanse I. i Umjetnost baroka II.