Odjel za povijest umjetnosti

Marija Kolega

 

Nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Marija Kolega

Zvanje:

izvanredna profesorica

Telefon (Fax):

023 200 761 (023 200 603)

E-mail:

kolega@unizd.hr

Bibliografija:

 

Proširena bibliografija

CROSBI

Izvodi kolegije:

 

 

 

 

Antička ikonografija

Umjetnost Rima i antike na tlu Hrvatske

Povijest muzeologije

Teorija i praksa muzeologije

Muzejsko-galerijska praksa

Konzultacije: srijeda, 12-13 sati


Biografija

 

Marija Kolega rođena je 1955. godine u Zadru. Diplomirala je 1978. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru studij Arheologije i Povijesti umjetnosti. Završila je 1987. godine magistarski studij na Kulturnoj povijesti istočne jadranske obale na Interuniverzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu i stekla stupanj magistra humanističkih znanosti obranivši radnju pod naslovom «Rimska portretna plastika u Arheološkom muzeju u Zadru» (mentor: prof. dr. sc. Nenad Cambi). Godine 2004. na Sveučilištu u Zadru obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom «Antička kamena plastika u Liburniji od 1. do 4. stoljeća» (mentor: akademik Nenad Cambi).

Od 1980. godine radi u Arheološkom muzeju u Zadru i u Muzeju ninskih starina. Tijekom rada u Muzeju sudjelovala je na mnogobrojnim arheološkim iskopavanjima i pripremama povremenih izložbi. Autorica je muzeološke koncepcije i scenarija stalnog postava arheologije od prapovijesti do ranog novog vijeka i lapidarija u Muzeju ninskih starina. Surađivala je na međunarodnom projektu Augustej Narone, Arheološkog muzeja u Splitu.

Od 2006. godine zaposlena je na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, gdje je od 2020. godine u zvanju izvanredne profesorice. Održavala je nastavu na preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti iz staroga vijeka: Umjetnost drevnih civilizacija, Antička ikonografija, Umjetnost Grčke i Rima i više izbornih predmeta, a na diplomskom studiju Muzeologija, Hrvatski muzeji i zbirke i Muzejsko-galerijska praksa. Od 2015./16. održava nastavu na preddiplomskom studiju: kolegije Antička ikonografija i Umjetnost Rima i antike na tlu Hrvatske, a na diplomskom studiju Povijest muzeologije, Teorija i praksa muzeologije i Muzejsko-galerijska praksa. Predmeti znanstvenog interesa su antička umjetnost i arheologija i to prije svega rimska portretna umjetnost (carska, građanska, kultna, sepulkralna), te rimska arhitektura (posebno antičke Enone).  

U tri mandata obnašala je dužnost zamjenice pročelnika Odjela za povijest umjetnosti (akad. god. 2011./12. do akad. god. 2016./2017.), a članica Senata  Sveučilišta u Zadru u dva mandata (akad. god. 2013./14. do akad. god. 2016./17.) Članica je Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ Sveučilišta  u Zadru,  i uredništva Ars Adriatice – časopisa Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru.