Odjel za povijest umjetnosti

Silvia Bekavac

  

Nastavnik:

doc. dr. sc. Silvia Bekavac

Zvanje:

docentica

Telefon (Fax):

023 200 528 (023 200 603)

E-mail:

sbekavac@unizd.hr

Bibliografija:

 

Google Scholar

CROSBI

Izvodi kolegije:

 

 

 

 

 

Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke

Umjetnost Rima i antike na tlu Hrvatske

Zaštita spomenika kulture I

Zaštita spomenika kulture II.

Godišnji sakralni ciklus u rimskoj umjetnosti

Konzultacije:

četvrtak, 10-11 sati

Biografija

 

Silvia Bekavac rođena je 10. studenog 1983. godine. Osnovnu školu završila je u Brelima, a srednju jezičnu gimnaziju u Makarskoj. Godine 2009. diplomirala je studij povijesti i arheologije na Sveučilištu u Zadru. Tijekom studiranja dobitnica je dvije Rektorove nagrade u znak priznanja za izvanredne rezultate postignute u studiju. Doktorsku radnju pod nazivom “Rimska religija i kultovi u društvenoj strukturi pretkršćanske Salone”, obranila je 2015. godine na doktorskom studiju Arheologija istočnog Jadrana u Zadru, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Željka Miletića. 

Od 2011. godine zaposlena je na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru kao znanstveni novak na projektu izv. prof. dr. sc. Željka Miletića “Kult i religija na istočnoj obali Jadrana u rimsko doba” (MB: 269-2690868-0770). Od 2015. godine je na radnom mjestu poslijedoktoranda na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Od 2011. godine aktivno je uključena u nastavni program Odjela za arheologiju u sklopu kolegija Uvod u arheologiju, Institucije rimskog svijeta, Kolonizacija antičkog Ilirika, Romanizacija antičkog Ilirika, Uvod u eksperimentalnu arheologiju, Urbanizam i graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana, Očuvanje i zaštita spomenika kulture, Klasična arheologija I, Klasična arheologija II, Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije, Antička religija na jadransko-podunavskom prostoru i Rimska vojska u Iliriku. Bila je mentor pri izradi više završnih i diplomskih radova. 

Od 2018. godine zaposlena je i na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru na radnom mjestu poslijedoktoranda, gdje je uključena u nastavu u sklopu kolegija Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke, Umjetnost Rima i antike na tlu Hrvatske, Zaštita spomenika kulture II i Rimska arhitektura na istočnoj obali Jadrana.

Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti - polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije 2018. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a odlukom Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u siječnju 2019. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje sveučilišnog docenta. 

U svojoj karijeri objavila je više izvornih znanstvenih i stručnih radova te jednu znanstvenu knjigu u koautorstvu, a sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Recenzirala je veliki broj znanstvenih radova. Od 2011. godine stalni je član stručne istraživačke ekipe Međunarodnog znanstvenog projekta arheološkog istraživanja lokaliteta Burnum kojeg u suradnji izvode Sveučilište u Bologni, Sveučilište u Zadru (Odjel za arheologiju) i Gradski muzej Drniš. Voditeljica je četiri istraživačka projekta odobrena i financirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske (Kadina Glavica – lokalitet Glavičine za 2017. i 2018. godinu, lokalitet Magnum za 2019. te Biokovo – Podglogovik za 2018., 2019. i 2020. godinu). Tijekom 2019. godine imenovana je u radnu skupinu ispred Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ u suradnji s Gradom Imotskim i Turističkom zajednicom Imota za proglašenje Geoparka Biokovo – Imotska jezera u sklopu programa „Svjetski geoparkovi UNESCO-a“.

U suradnji s Javnom ustanovom „Park prirode Biokovo“ i društvom „Brolanenses“ od 2020. godine radi na projektu zaštite i prezentacije crkve Gospe od Zdravlja u Gornjim Brelima, te prezentaciji kulturnog krajolika Podglogovika (Biokovo).