Odjel za povijest umjetnosti
Informacije

Prijava i odjava ispita

 

Redovni studenti

 

Ispiti se prijavljuju putem studomata posebno za prvi, odnosno za drugi ispitni termin (ispiti se ne prijavljuju odmah za oba ispitna termina budući se stvaraju problemi prilikom evidentiranja ocjena).

Prijava se vrši najkasnije dva dana prije zakazanog ispitnog termina, a eventualna odjava najkasnije dva dana prije zakazanog ispitnog termina.

 

Obveza je studenata da na vrijeme prijavljuju/odjavljuju ispite.

ISPITNI TERMINI

 

  

 

JESENSKI ISPITNI ROK
AKADEMSKE GODINE 2023./2024.


Termini ispita u jesenskom ispitnom roku nalaze se na POVEZNICI 

Rokovi su otvoreni za prijavu preko Studomata. Za sva ostala pitanja studenti se mogu javiti tajnici na mail lrapan@unizd.hr.

Napomena studentima: ukoliko se na popisu ne nalazi neki od kolegija koje studenti planiraju polagati, mole se da upute mail tajnici Odjela najkasnije do početka ispitnog roka!