Odjel za povijest umjetnosti

 

Uredništvo:
Odjel za povijest umjetnosti
Sveučilišta u Zadru

Adresa:
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23 000 Zadar

Izdavač:
Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića bb, 23000 Zadar


Kontakt:
+385 (0)1 200 521
email:
arsadriatica@gmail.com

Impresum (PDF)

Uredničke norme (PDF)

 
Časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru "Ars Adriatica" izlazi jednom godišnje, a objavljuje recenzirane znanstvene i stručne članke iz područja povijesti umjetnosti. 

U fokusu interesa su pitanja i pojave umjetničke baštine prostora jadranskoga bazena, urbanizma i arhitekture, slikarstva i kiparstva, primijenjenih umjetnosti i teorije umjetnosti.