Odjel za povijest umjetnosti

 

Adresa uredništva:
Odjel za povijest umjetnosti
Sveučilišta u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23 000 Zadar

Izdavač:
Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića bb
23000 Zadar

Kontakt:
+385 (0)23 200 521
email: arsadriatica@gmail.com

 

Časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru Ars Adriatica izlazi jednom godišnje, a objavljuje recenzirane znanstvene i stručne članke iz povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija. U fokusu interesa su pitanja i pojave umjetničke baštine prostora jadranskoga bazena, urbanizma i arhitekture, slikarstva, kiparstva i primijenjenih umjetnosti. Dobrodošle su i teme vezane uz metodologiju istraživanja, muzejske i kustoske prakse te zaštitu kulturne baštine.

Radovi se zaprimaju tijekom čitave kalendarske godine, a rok za objavu u tekućem broju je 1. srpnja. Oni koji stignu nakon tog datuma prosljeđuju se u postupak za sljedeći broj. Znanstveni članci trebaju proći najmanje dvije pozitivne „dvostruko slijepe” recenzije, a mogu biti pisani na hrvatskom, engleskom ili jednom od svjetskih jezika. Članci i recenzije se ne honoriraju.

Ars Adriatica je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj je u cijelosti besplatno dostupan danom objave na mrežnim stranicama Hrčka. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te ga mijenjati ili koristiti na druge zakonite načine, uz obavezno citiranje izvornika, sukladno CC BY 4.0 licenci. Autori zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravo na objavljivanje bez ograničenja. 

Časopis je indeksiran u podatkovnim bazama: HRČAK, Web of Science Core Collection (ESCI), Art source (EBSCO), ERIH Plus, DOAJ, a od 2022. i u Scopusu. Nalazi se na a1 listi hrvatskih časopisa s područja humanističkih znanosti. Uz to, u studenom 2023. Talijanska Nacionalna agencija za vrednovanje sveučilišta i istraživačkih instituta (ANVUR) ​uvrstila je Ars Adriaticu na njihov popis znanstvenih časopisa specijaliziranih za područje 10 – Antikviteti, filologija, znanost o književnosti i povijest umjetnosti, kao i na popis časopisa A klase za područje 08/E2 – Konzervacija, restauracija i povijest arhitekture. Časopis financira Sveučilište u Zadru, a sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem godišnjeg natječaja.

Uredništvo

 

Glavna urednica:

Izvršna urednica:

Uredništvo:

Uredničko vijeće: