Odjel za povijest umjetnosti

DisKont

DisKont - Podglogovik na Biokovu: Graditeljski diskontinuiteti, devastacije i reciklaže

 

               

Dvije me stvari najviše zadivljuju: zvjezdano nebo nad nama i moralni zakoni u nama. — Immanuel Kant.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru

Šifra projekta: IP-UNIZD_2021

Trajanje projekta: 1. rujna 2021. – 31. kolovoza 2023. 

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Željko Miletić, Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Administrativni voditelj projekta: Anita Matek, mag. oec.

Suradnici:

izv. prof. dr. Željko Miletić (Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru)
doc. dr. sc. Silvia Bekavac (Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru)
dr. sc. Ivo Glavaš (Konzervatorski odjel u ŠibenikuMinistarstvo kulture i medija)
doc. dr. sc. Danijela Birt Katić (Odjel za etnologiju i antorpologiju Sveučilišta u Zadru)
Dora Štublin, mag. educ. hist. art. (Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru)
Luka Bogdanić, mag. archaeo. (Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru)
Slavo Jakša, prof. geografije i povijesti (Park prirode Biokovo)

Sažetak projekta:

Istraživanje na projektu Podglogovik na Biokovu: Graditeljski diskontinuiteti, devastacije i reciklaže (DisKont) temelji se na terenskom radu na prostoru Podglogovika unutar Parka prirode Biokovo. Glavni cilj je ustanoviti odnose među arheološkim spomenicima i instalacijama, od kontinuiranog ili diskontinuiranog korištenja, preko adaptacija i reciklaža do pljački i devastacija. Terenski rad obuhvaća napredne metode dokumentiranja, etnološke i arheološke prospekcije terena, intervjue, arheološka iskapanja i eksperimentalnu izgradnju grobnog humka. Kabinetski rad obuhvaća izradu fotografskih baza, mapa, arhitektonskih snimaka, 3-D modeliranje spomenika, obradu etnološke i arheološke građe (uključujući korištenje vanjskih laboratorija), pregled arhivske građe i analiziranje dokumentacije; za potrebu diseminacije projekta pisanje radova (članci i knjige), pripremu konferencijskih izlaganja, javnih predavanja i simpozija, te dopunjavanje sveučilišnih kolegija podatcima iz projekta, konačno izgradnju mrežnih stranica za popularizaciju projekta. Na temelju istraživačkih podataka pripremit će dokumentacija za pokretanje procesa zaštite kulturne baštine, što je predispozicija za uključivanje areala Podglogovika u gospodarsku ponudu. Stoga istraživački tim čini pet znanstvenika (3 arheologa od kojih je 1 konzervator, 1 etnolog i 1 povjesničar umjetnosti), arheološki dokumentarist i povjesničar i geograf, ujedno ravnatelj Parka. Ubicirat će se prapovijesni tumuli, dokumentirati njihova struktura, a osobito način na koji su sekundarno korišteni za potrebe izgradnje komunikacija, pastirskih stanova, vojnih instalacija i sakralnih gradnji. U sklopu nastave na Sveučilištu izvest će se eksperiment izgradnje replike grobnog humka. Odredit će se odnos austrijske Rodićeve ceste prema starijim i mlađim komunikacijama, kao i njene osnovne konstrukcijske karakteristike. Bit će izrađen arhitektonsko-funkcionalni plan Biokovskog sela odnosno građevina i instalacija koje mu pripadaju.

DisKont - fotogalerija

Studentske radionice

U provedbi projektnih aktivnosti sudjelovali su studenti Odjela za arheologiju, Odjela za povijest umjetnosti te Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru.

Promotivni video projekta

 

 

 

__________
©Sve fotografije su vlasništvo projekta DisKont i nije dopušteno umnožavanje ili mijenjanje, izvođenje i distribuiranje ili korištenje na bilo koji način za javnu ili komercijalnu svrhu.