Odjel za povijest umjetnosti

Studentski kutak

Rokovi za obrane diplomskih i završnih radova, polaganje završnih ispita i organizaciju promocija prvostupnika i magistara

Za 3. godinu prijediplomskih studija predmetni ispiti u jesenskom roku održavaju se do 13. rujna, a od 16. do 25. rujna održava se zadnji ispitni rok za završne ispite i obrane završnih radova (za studente koji nastavljaju studij na diplomskoj razini). Studenti koji ne nastavljaju studij ili još nisu završili studij mogu braniti završne radove i polagati završne ispite u propisanim rokovima.

ZIMSKI ISPITNI ROK AKADEMSKE GODINE 2023./2024.

  • Termini ispita u jesenskom ispitnom roku nalaze se na POVEZNICI 

Završni i diplomski radovi

Student je obavezan predložiti temu završnog ili diplomskog rada najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru posljednje akademske godine studija. Predložene teme i mentore odobrava Stručno vijeće Odjela, nakon čega se prijavljuju i upisuju u sustav ISVU najkasnije do početka ljetnog semestra posljednje akademske godine studija.

Studenti koji obranu završnog ili diplomskog rada planiraju obaviti u ljetnom ispitnom roku tekuće akademske godine, dužni su dostaviti mentoru prvu verziju rada najkasnije do 20. svibnja. Završna verzija rada sa svim unesenim korekcijama dostavlja se mentoru najkasnije do 26. lipnja.

Studenti koji obranu završnog ili diplomskog rada planiraju obaviti u jesenskom ispitnom roku tekuće akademske godine, dužni su dostaviti mentoru prvu verziju rada najkasnije do 10. srpnja. Završna verzija rada sa svim unesenim korekcijama dostavlja se mentoru najkasnije do 31. kolovoza.

Studenti koji će studij završiti sljedeće akademske godine, datum predaje prve i završne verzije završnog i diplomskog rada dogovaraju s mentorima.

Nakon što mentor prihvati konačnu verziju rada student se upućuje u tajništvo Odjela gdje se dogovaraju detalji predaje uvezenih radova.

Završne i diplomske radove moguće je obraniti u redovitim, izvanrednim i apsolventskim rokovima.