Odjel za povijest umjetnosti
NASTAVNIK ZVANJE KONTAKT
doc. dr. sc. Silvia Bekavac docentica; pročelnica Odjela 023 200 761
email: sbekavac@unizd.hr
prof. emer. dr. sc. Nikola Jakšić professor emeritus email: njaksic@unizd.hr
izv. prof. dr. sc. Laris Borić izvanredni profesor 023 200 698
email: lboric@unizd.hr
izv. prof. dr. sc. Ivan Josipović izvanredni profesor 023 200 514
email: ijosipov@unizd.hr
izv. prof. dr. sc. Ana Mišković izvanredna profesorica 023 200 761
email: amiskovi@unizd.hr
izv. prof. dr. sc. Antonija Mlikota izvanredna profesorica 023 200 542
email: amlikota@unizd.hr
doc. dr. sc. Sofija Sorić docentica 023 200 698
email: ssoric@unizd.hr
doc. dr. sc. Ana Šitina Žepina docentica 023 200 541
email: asitina@unizd.hr
doc. dr. sc. Meri Zornija docentica 023 200 514
email: mezornija@unizd.hr
dr. sc. Đurđina Lakošeljac viša asistentica 023 200 541
email: dlakoseljac@unizd.hr
dr. sc. Lidija Butković Mićin viša asistentica 023 200 542
email: lbutkovi1@unizd.hr
Ivana Hanaček, d. p. u. asistentica 023 200 542
email: ihanacek21@unizd.hr
Dora Štublin, mag. educ. hist. art. asistentica 023 200 761
email: dstublin22@unizd.hr
Nikola Zmijarević, mag. hist. art. asistent 023 200 698
email: nzmijarev21@unizd.hr
Antonela Čelan, mag. hist. art. asistentica 023 200 698
email: acelan@unizd.hr
dr. sc. Silvije Pranjić

naslovni poslijedoktorand; vanjski suradnik

023 200 514
email: silvijepranjic@gmail.com
Karmen Travirka Marčina, prof. viša predavačica; vanjska suradnica 023 345 001
email: kmarcina@unizd.hr