Odjel za povijest umjetnosti

Studijski programi Odjela za povijest umjetnosti

 

 

Nositelj studija: Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru
Organizacija studija: Preddiplomski studij
(6 semestara)
1
Jednopredmetni
Dvopredmetni (A1/A2)

Diplomski studij
(4 semestra)2

Konzervatorski i muzejsko galerijski (jednopredmetni)
Nastavnički (dvopredmetni)
Opći (dvopredmetni)
Uvjeti upisa: Preddiplomski studij Uspjeh na državnoj maturi
Diplomski studij Najmanje 120 (jednopredmetni smjer) / 70 (dvopredmetni smjer) ECTS bodova3 iz predmeta temeljnog preddiplomskog programa povijesti umjetnosti
ECTS bodovi: Preddiplomski studij 180 (jednopredmetni)
90 (dvopredmetni)
Diplomski studij 120 (jednopredmetni)
60 (dvopredmetni)4
Kvalifikacija: Preddiplomski studij univ. bacc. hist. art. (prvostupnik povijesti umjetnosti)
Diplomski studij  mag. hist. art. (magistar povijesti umjetnosti)
mag. educ. hist. art. (magistar edukacije povijesti umjetnosti)

1 nakon odslušanih šest semestara preddiplomskog studija studenti imaju pravo na godinu dana apsolventskog staža (dovršavanje obveza iz preddiplomskog studija)
2 nakon odslušana četiri semestra diplomskog studija studenti imaju pravo na jedan semestar apsolventskog staža (dovršavanje obveza iz diplomskog studija)
3 studenti koji ne ostvaruju pravo izravnog upisa prolaze kroz razredbeni postupak u okviru kojeg moraju ostvariti najmanje onoliko bodova koliko im je nedostajalo za izravan upis
4 u slučaju nastavničkog smjera ECTS bodovi se paralelno stječu na drugom (A1/A2) studiju, te u suradnji s Centrom Stjepan Matičević Sveučilišta u Zadru