Odjel za povijest umjetnosti

TERENSKA NASTAVA 2024.

Rim i Ravenna
(14. 04. - 21. 04. 2024.)

PROGRAM TERENSKE NASTAVE: laugh

Program u .pdf formatu možete preuzeti OVDJE.

POLAZAK: NEDJELJA 14. 04. S AUTOBUSNOG KOLODVORA U ZADRU U 20.00 h


1. PONEDJELJAK 15.04.
- Dolazak u Rim u jutarnjim satima
- 12.00 h - Sta Constanza i Sta Agnese fuori le mura – katakombe
- Sta Maria Maggiore – otvorena od 7.00-19.00
- Sta Prassede
- Museo nazionale Romano –otvoreno od 9:30 do 19 h/ Diokecijanove terme i
Servijeve zidine
- dolazak i smještaj u hotel


2. UTORAK 16.04.
- Lateranski batisterij i oratorij Sv. Venancija
- Lateranska bazilika
- Sto Stefano Rotendo – otvoren 10-13 i 14-17
- San Pietro in Vincoli
▪ mozaik sv. Sebastijana
▪ Nadgrobnik Julija II.
▪ efigija Julija Klovića
▪ dvije manje Guercinove slike
- Forum Romanorum - otoreno od 9-19:15
▪ Konstantinov slavoluk
▪ razgled Koloseja
▪ Palatin i Titov slavoluk, Slavoluk Septimija Severa
▪ Carski forumi
▪ Sta Maria Antiqua
▪ Trajanov stup
▪ Marcelov teatar
- Michelaneglovo preuređenje Campidoglia
- Kapitolijski muzej – podjela u dvije grupe, prva grupa ulazi u 15.10
▪ prizemlje: Konjanički kip Marka Aurelija, bista Komoda Herakla i
nekoliko drugih bista, hram Jupitera Kapitolijskog
▪ 1. kat: Vučica s Romulom i Remom i nekoliko drugih skulptura
▪ pal. Nuovo: Umirući gal, Amazonka, Venera, i nekoliko drugih
skulptura
▪ Arnolfo di Cambio: Karlo IV.
▪ barok u Kapitolijskom muzeju:
● Guercinova pala Sv. Petronile
● Dvije slike Guida Renija
● Berninijev portret Urbana VIII. i Gorgona
● Ludovico i Annibale Caracci
● Caravaggio, Ivan Krstitelj, Fortune Teller
● Domenichino, Pietro da Cortona i Rubens


3. SRIJEDA 17.04.
- Ara Pacis – 2 grupe, prva grupa u 10.30, druga u 11.00 - odmah pored je Augustov
mauzolej
- Utvrda Sant'Angelo –odmah nakon Are pacis jer je najbliže, Hadrijanov mauzolej
- Vatikan
● Konstantinova bazilika
● renesansa i barok
● Michelangelova Pieta
● Barokni razvoj trga (Bernini)
- Vatikanski muzeji - prva grupa od 18 osoba u 15:30 sati, druga grupa od 18 osoba je
16:00 sati i treća grupa od 14 osoba je u 16:30. Molimo Vas da pogledate
napomenu za odjeću za ulazak u muzeje. Ramena i koljena moraju biti prikriveni.
Ništa kratko. Preporuka za duge hlače i majce.
o prolaz kroz Chiaramonti
o Braccio Nuovo
o August Prima Porta, Nil
- Pinacoteca – Uključeno u Vatikanske (samostalni obilazak)
▪ Giottov poliptih Stefaneschi
▪ fra Angelicove freske i Lippijeva pala
▪ Ercole de'Roberti i Carlo Crivelli, Lucas Cranach st.
▪ Perugino i Pinturicchio
▪ Rafaelovi kartoni za tapiserije i freske u Sikstini
▪ Rafaelove tri pale (rana Krunidba Djevice, Madonna di Foligno i
posljednje Preobraženje
▪ Leonardov Sv. Jeronim
▪ Tiziana preskačemo
▪ Baroccijev Odmor na bijegu u Egipat
▪ Caravaggiovo Polaganje u grob
▪ Guido Reni, Raspeće sv. Petra i Poziv sv. Mateja
▪ Guercino: Magdalena i Toma
- Rafaelove Stanze
- Sikstinska kapela (bez nastavničkog komentara i rasprave) – uključeno u
Vatikanske muzeje.


4. ČETVRTAK 18.04.
- Jutro slobodno (ili fakultativno Galleria Borghese)
- U popodnevnim satima šetnja i razgledavanje
- Palača Venezia,
- Palazzo della Cancelleria, Palazzo Farnese, Palazzo Massimo alle Colone
o Piazza Navona
- Panteon, Fontana di Trevi, stup Marka Aurelija, Hram božanskog Hadrijana,
- Sta Agnese, Sant'Ivo alla Sapienza
- San Luigi dei Francesi fasada i slike unutra
- Il Gesu – otvoren od 7-12 i 17-19 (najbolje u 17.30)
- San Carlo alle Quattro Fontane (fakultativno)


5. PETAK 19.04.
- Check-out iz hotela, odlazak u Tivoli
- San Paolo fuori le Mura, arhitektura
- Hadrijanova vila
- Vila d'Este
- nastavak puta prema Riminiju
- Rimini
o Augustov slavoluk
o Tempio


6. SUBOTA 20.04.
- Ravenna
- SAN VITALE - arhitektura;
- GALLA PLACIDIA; ulazak u 10:30
- KRSTIONICA ORTODOKSNIH ulazak u 11:40
- SANT' APOLLINARE NUOVO
- San Giovanni Evangelista (mozaici 13. st. s prikazima križarskog osvajanja
Zadra i Konstantinopola)
▪ Pauza
- 16:00 prva grupa, 16:30 druga grupa - baptisterij arijanaca (crkva Sv. Duha)
- 17:30 i „Teodorikova palača“ - izvana
- BASILICA OF SANT’APOLLINARE IN CLASSE + MAUSOLEUM OF
THEODORIC
Povratak za Zadar