Odjel za povijest umjetnosti

2023/24.

Lidija Butković Mićin, Sustav montažne gradnje višestambenih zgrada građevinskog poduzeća Primorje i njegova primjena u naselju Turnić u Rijeci od 1958. do 1966. godine, 9. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Filozofski fakultet, Rijeka, 19. i 20. 5. 2023.

Lidija Butković Mićin, Izazovi usvajanja modela društveno usmjerene stambene izgradnje u Rijeci 1970-ih godina: slučaj naselja Krnjevo, 6. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi, Sveučilište u Puli, 28.-30. 9. 2023.


Laris Borić, Administrative Networks, Communal Memory, and Architectural Representations in 15th-Century Zadar, International Medieval Congress 2023, University of Leeds, Ujedinjeno kraljevstvo, 3. - 7. 7.  2023.

Laris Borić, Dalmatinski majstori na izgradnji šibenske utvrde Sv. Nikole, Međunarodni znanstveno-stručni skup: Važnost zaštićenih područja za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti i održivi razvoj lokalne zajednice, Šibenik, 18.10. - 20. 10. 2023.


Ivan Josipović, Majstor zadarskih ambona" i šira zadarska okolica u kontekstu političkih previranja između Istoka i Zapada početkom 9. stoljeća, Znanstveni skup XVIII. Dani Cvita Fiskovića: Umjetnički dodiri "Istoka" i "Zapada", Orebić, 4.-7. listopada 2023.


Sofija Sorić, A lesson from the past: ecological aspects of renaissance villas on Zadar islands, EU CONEXUS RFS thematic conference on interdisciplinarity: Heritage turns blue: Glocal impacts on coastal cultural heritage, 28. 2. 2023.


Ivana Hanaček, Rethinking the legacy of Revolutionary art in 1930s Croatia through the lens of Lukács and Brecht Realism Debates, The twentieth annual Historical Materialism conference, School of Oriental and African Studies (SOAS), London, 9.-12. studenog 2023.