Odjel za povijest umjetnosti

2023/24.

Lidija Butković Mićin, Rekonstrukcija putničke luke i uređenje obale Riva u Rijeci od 1945. do 1960. godine, Ars Adriatica, 13 (2023), 251-274.


Laris Borić, From Triton Neptvni Tubicen to the Glory of Lepanto: The Early Modern Rebirth(s) of a Roman Arch in Zadar, Venezia arti, 32 (2023), str. 51-62.

Laris Borić, I collaboratori dalmati dei Sanmichelli: la trasmissione dei modelli e il linguaggio classico del primo Cinquecento est-adriatico, u: Norme e modelli: Il rinascimento e l’Adriatico orientale (ur. Jasenka Gudelj), Rim: Aracne editrice, 2023. str. 65-93.

Laris Borić, Dopune rimskom djelovanju creskog Schiavonea Ivana Gapića, Ars Adriatica, 13 (2023), 113-128.


Ivan Josipović - Željko Krnčević, Predromanički ulomci iz srednjovjekovne crkve Sancti Georgii de villa Coglieurate (današnji Sv. Ivan Krstitelj u Konjevratima kod Šibenika), Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 46, Zagreb, 2022., 7-24. 

Ivan Josipović, Lepuri kod Benkovca. Split - Zadar: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika; Sveučilište u Zadru; Milošević, Ante (ur.), 2023.


Ana Mišković, Transformations of baptismal complexes in central Dalmatia // TRADE: Transformation of Adriatic Europe (2nd - 9th Centuries). Oxford: Archaeopress Publishing Ltd., 2023., 111-119 2.

Ana Mišković, O crkvi sv. Krševana u Zadru i kapeli njezina sveca zaštitnik // Crkva u svijetu : CUS, LVIII (2023), 1; 89-122


Emil Hilje, Bartul Jakovljev iz Mestre, majstori njegova kruga i dovršenje šibenske katedrale. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2023.


Bekavac, Silvia; Miletić Željko (2024) Kulturni krajolik Biokova. Reciklaže u kršu. Sveučilišna tiskara, Sveučilište u Zadru, Javna ustanova Park prirode Biokovo.