Odjel za povijest umjetnosti

Odjel za povijest umjetnosti

 

Studij povijesti umjetnosti je do akademske godine 2006.-2007. bio dvopredmetni studij koji se mogao kombinirati sa svim ostalim dvopredmetnim studijskim grupama na Sveučilištu u Zadru. Studij je od akademske godine 2007.-2008. do 2012.-2013. bio samo jednopredmetan, a od 2013.-2014. počeo se izvoditi u oba oblika. Nakon kraćeg prekida, upis jednopredmetnog smjera ponovo je pokrenut od akademske godine 2021.-2022. Završetkom prijediplomskog studija student stječe naziv - sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica povijesti umjetnosti. Završetkom diplomskog studija student stječe naziv - magistar/ magistra povijesti umjetnosti ili magistar/ magistra edukacije povijesti umjetnosti.

Prvostupnik i magistar povijesti umjetnosti se suočava s različitim poslovima i radnim zadacima koji su u neposrednoj vezi sa znanstvenim, teorijskim i praktičnim istraživanjima likovnih fenomena i likovne kulture, s problemima istraživanja i zaštite kulturnih dobara, osobito spomenika kulture, analizama i ocjenama likovnog stvaralaštva i likovnih fenomena u prostoru, s problemima prikupljanja, obrade kategoriziranja, čuvanja i predstavljanja muzejske građe te dokumentiranjem i publiciranjem povijesno umjetničke građe u najširem smislu. U tom radu se koristi stručnom i znanstvenom literaturom te izvornom građom i informacijama pohranjenima u arhivima, muzejima i drugim dokumentacijskim središtima. Odgovornost stručnjaka ovog profila očituje se u valorizaciji i stimuliranju likovnog stvaralaštva, u poticanju i razvijanju likovnih medija, u valorizaciji i interpretaciji nacionalne i svjetske kulturne baštine, u općenitoj skrbi za kulturnu baštinu, te u skrbi za prezentaciju i popularizaciju kulturnog nasljeđa.

Djelatnosti u kojima se javlja profil su: znanstvena, informativna, kulturna, odgojna, sa sljedećim zanimanjima: znanstveni istraživač, likovni kritičar, kustos u muzejskoj djelatnosti, konzervator, djelatnik državne uprave u službi zaštite spomeničkog nasljeđa, turistički radnik, novinar i publicist.