Odjel za povijest umjetnosti

ArtAdria

 

Institucionalni projekt Sveučilišta u Zadru:

ArtAdria – Likovni i arhitektonski fenomeni istočne obale Jadrana od antike do ranoga novog vijeka 

 


Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru

Šifra projekta: IP.01.2011.05

Trajanje projekta: 1. rujna 2021. – 31. kolovoza 2023.

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Ivan Josipović (Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru)

Administrativna voditeljica projekta: Anita Matek, mag. oec.


Suradnici na projektu:

 

Sažetak projekta:     

Istraživanja planirana u okviru projekta usmjerena su na reprezentativne fenomene klesarske, graditeljske, slikarske i zlatarske djelatnosti od antike do ranoga novog vijeka, a definirana su s nekoliko originalnih znanstvenih ciljeva:

  1. Specifikum antičke klesarske djelatnosti istražiti će se detaljnom analizom vojničkih stela čiji su naručitelji povezani s rimskim vojnim centrima duž Delmatskog limesa.
  2. Predromanika kneževine Hrvatske: cilj projekta je i istražiti i dokazati fenomen afirmativnog odnosa tzv. Majstora koljanskog pluteja prema antičkoj baštini, u smislu ostvarivanja karolinške ideje renovatio Imperii. Planiranim arheološkim istraživanjima i ispitivanjem strukture zidova današnje pravoslavne crkve Sv. Stefana u Golubiću, između ostaloga i snimanjem termovizijskom kamerom, namjerava se utvrditi tijek građevnih faza koje su u dužem vremenskom periodu na njoj poduzimane, kao i provjeriti opravdanost pretpostavke da je dobar dio zidova starije predromaničke građevine još uvijek sačuvan u korpusu današnje parohijske crkve.
  3. Područje istraživanja širi se izvan granica Republike Hrvatske, točnije na teritorij Crne Gore, gdje će se na primjeru romaničke katedrale Sv. Tripuna u Kotoru, reinterpretirati fenomen spoliranja starijih predromaničkih liturgijskih instalacija. U okviru projekta izvršit će se i analiza iluminiranog Oficija iz 14. stoljeća, čije fototipsko izdanje priprema Hrvatsko nacionalno vijeće u Crnoj Gori. Planirana je i objava monografije o arhitekturi i skulpturi ranokršćanske bazilike u Budvi.
  4. Prikupljanjem i analizom dosad nepoznatih arhivskih podataka utvrdit će se fenomeni  kamenarske, slikarske i zlatarske djelatnosti dalmatinskih komuna 14., 15. i prve polovine 16. stoljeća.
  5. Područje istraživanja slikarskih fenomena u prvoj polovini 18. stoljeća obuhvaća prostor Šibenske biskupije, a materijal istraživanja su slike i oltarne pale. Rekonstrukcijom slikarske opreme, utvrditi će se kvantitativni odnos nabave slikarskih djela iz umjetničkog centra i lokalne produkcije u procesu poslijeratne opreme sakralnih interijera Šibenske biskupije u prvoj polovini 18. stoljeća.     

            

Crkva sv. Stefana u Golubiću kraj Knina

 

Oficij iz 14. stoljeća s tekstovima barskog nadbiskupa Guillauma Adama

 

Oltarna pala nepoznatog autora, 
Gospa sa sv. Josipom Kupertinskim i sv. Jeronimom,
Samostan Sv. Frane, Šibenik, oko 1750.