Content

Odjel za povijest umjetnosti

Obrana diplomskog rada

U srijedu, 24.2.2021. u 13:00 sati Kristina Majcen branit će diplomski rad pod naslovom “Opus Fride Kahlo u kontekstu marksističko-feminističke teorije”.
Obrana će se održati online na platformi MS Teams.

Povjerenstvo:
1. doc. dr. sc. Sofija Sorić (predsjednica)
2. prof. dr. sc. Vinko Srhoj (mentor)
3. doc. dr. sc. Antonija Mlikota (članica)

Theme picker