Content

Odjel za povijest umjetnosti

Obrana diplomskog rada

U petak, 26.2.2021. u 10:00 sati Marija Generalić branit će diplomski rad pod naslovom “Slike Vivarinijevih na tlu Hrvatske u naručiteljskom kontekstu”.

Obrana će se održati online na platformi MS Teams.

Povjerenstvo:

1. doc. dr. sc. Sofija Sorić (predsjednica)

2. izv. prof. dr. sc. Laris Borić (mentor)

3. prof. dr. sc. Emil Hilje (član)

 

Theme picker