Odjel za povijest umjetnosti

Obavijest o obrani diplomskog rada

Dana 27. rujna 2022. u 10.00 sati studentica Karla Cigić branit će diplomski rad pod naslovom „Uloga glazbe i kazališta u obrazovanju na Bauhaus školi“. Obrana će se održati u maloj dvorani Odjela za povijest umjetnosti br. 114.

Povjerenstvo:

  1. doc. dr. sc. Silvia Bekavac (predsjednik povjerenstva)
  2. izv. prof. dr. sc. Antonija Mlikota (mentor i prvi član)
  3. izv. prof. dr. sc. Laris Borić (drugi član)