Odjel za povijest umjetnosti

Obavijest o obrani završnog rada

Obavijest o obrani završnog rada

Dana 15. srpnja 2022. u 9.00 sati studentica Lucija Dania branit će završni rad pod naslovom "Inspiracije i inovacije u slikarstvu Federica Baroccija". Obrana će se održati u maloj dvorani Odjela za povijest umjetnosti 114.

Povjerenstvo:

1. izv. prof. dr. sc. Laris Borić (predsjednik povjerenstva)
2. prof. dr. sc. Emil Hilje (drugi član)
3. dr. sc. Ana Šitina (mentorica)