Odjel za povijest umjetnosti

Obavijest o obrani završnog rada

Dana 26. rujna 2022. u 13.00 sati studentica Franka Paraman branit će završni rad pod naslovom „Djelatnost Nikole Ivanova Firentinca u Trogiru“. Obrana će se održati u velikoj dvorani Odjela za povijest umjetnosti br. 113.

Povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Emil Hilje (predsjednik povjerenstva)
  2. izv. prof. dr. sc. Laris Borić (mentor i prvi član)
  3. izv. prof. dr. sc. Ivan Josipović (drugi član)