Odjel za povijest umjetnosti

Obavijest za studente prve godine preddiplomskog i prve godine diplomskog studija

U razdoblju od 8. do 14. listopada 2021. godine doc. dr. sc. Silvia Bekavac neće održati nastavu iz kolegija Antička ikonografija i Zaštita spomenika kulture I. zbog angažiranosti na istraživanju lokaliteta Golubić – Knin.

Također, u petak 8. listopada 2021. godine izv. prof. dr. sc. Danko Zelić neće održati nastavu iz kolegija Metode obrade povijesnoumjetničke građe zbog prisustvovanja znanstvenom skupu.