Odjel za povijest umjetnosti

Obrana završnog rada

Dana 20. lipnja 2022. g. u 11:00 sati studentica Ana Laznibat branit će završni rad rad pod naslovom “Odraz štajerske graditeljske radionice Stengg na profanu arhitekturu 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj ”.
 
Obrana će se održati u velikoj dvorani Odjela za povijest umjetnosti br. 113.
 
Povjerenstvo:
1. doc. dr. sc. Silvia Bekavac (predsjednica povjerenstva)
2. doc. dr. sc. Sofija Sorić (članica)
3. dr. sc. Ana Šitina (mentorica)
 
Tajništvo