Odjel za povijest umjetnosti
Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Objavljen je Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru za 2014./2015. akademsku godinu.


http://www.unizd.hr/Novosti/View/tabid/3828/articleType/ArticleView/articleId/5809/Natjecaj-za-utvrivanje-prava-na-potporu-za-privatni-smjestaj.aspx

Pročitaj više
Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Theme picker