Odjel za povijest umjetnosti

Termin prvog kolokvija iz “Umjetnosti ranog kršćanstva i Bizanta”

Drage kolegice i kolege studenti,

prvi kolokvij iz ranokršćanske umjetnosti održat će se u srijedu, 3. travnja s početkom u 14 sati (pismeni dio u velikoj dvorani 113), a nakon toga u popodnevnim satima bit će održan i usmeni dio kolokvija.

Meri Zornija