Odjel za povijest umjetnosti

Diplomski konzervatorski i muzejsko-galerijski smjer (jednopredmetni)

 

 PRVI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Povijest muzeologije 30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture I. 30 30 - 6
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Metode obrade povijesnoumjetničke građe 30 30 - 6
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Muzejsko-galerijska praksa I - - 60 2
doc. dr. sc. S. Bekavac Konzervatorska praksa I - - 60 2
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Teorija i praksa muzeologije 30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture II. 30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Sorić Muzejsko-galerijska praksa II - - 60 2
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Konzervatorska praksa II - - 60 2
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. Lj. Kolešnik Teorija umjetnosti 30 30 - 6
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Umjetnost novih medija 30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Sorić Muzejsko-galerijski praktikum - - 60 2
doc. dr. sc. S. Bekavac Konzervatorski praktikum - - 60 2
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
  Diplomski rad - - 540 18
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6