Odjel za povijest umjetnosti

Diplomski nastavnički smjer (dvopredmetni)

  

PRVI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Povijest muzeologije 30 15 - 4
doc. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture I. 30 15 - 4
doc. dr. sc. S. Bekavac Metodika nastave povijesti umjetnosti 15 15 - 2

 

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Teorija i praksa muzeologije 30 15 - 4
doc. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture II. 30 15 - 4
doc. dr. sc. S. Bekavac Hospitacije i praksa - - 30 2

 

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. Lj. Kolešnik Teorija umjetnosti 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Umjetnost novih medija 30 15 - 4
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
  Diplomski rad - - 210 7
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2