Odjel za povijest umjetnosti

Diplomski opći smjer (dvopredmetni)

  

IZVEDBENI PLAN

2024.-2025.

PRVI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Povijest muzeologije 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture I. 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Metode obrade povijesnoumjetničke građe 30 15 - 4
  Muzejsko-galerijska praksa I / Konzervatorska praksa I  - - 60 2

 

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Teorija i praksa muzeologije 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture II. 30 15 - 4
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Muzejsko-galerijska praksa II / Konzervatorska praksa II  - - 60 2

 

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Teorija umjetnosti 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Umjetnost novih medija 30 15 - 4
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Muzejsko-galerijski praktikum / Konzervatorski praktikum  - - 60 2

 

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
  Diplomski rad - - 210 7
 

Metodologija istraživanja (izbor)

30 30 - 6
 

Izborni predmet s matičnog studija

15 15 - 2