Odjel za povijest umjetnosti

Diplomski opći smjer (dvopredmetni)

  

PRVI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Povijest muzeologije 30 15 - 4
doc. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture I. 30 15 - 4
doc. dr. sc. D. Zelić Metode obrade povijesnoumjetničke građe 30 15 - 4
  Muzejsko-galerijska praksa/ Konzervatorska praksa (ili izborni predmet s matičnog studija) - - 60 0/2
  Izborni predmet s matičnog studija (ili jedna od praksi) 15 15 - 0/2

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Teorija i praksa muzeologije 30 15 - 4
doc. dr. sc. A. Mlikota Zaštita spomenika kulture II. 30 15 - 4
  Muzejsko-galerijska praksa/ Konzervatorska praksa (ili izborni predmet s matičnog studija) - - 60 0/2
  Izborni predmet s matičnog studija (ili jedna od praksi) 15 15 - 0/2
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
prof. dr. sc. V. Srhoj Teorija umjetnosti 30 15 - 4
doc. dr. sc. A. Mlikota Umjetnost novih medija 30 15 - 4
  Muzejsko-galerijska praksa/ Konzervatorska praksa (ili izborni predmet s matičnog studija) - - 60 0/2
  Izborni predmet s matičnog studija (ili jedna od praksi) 15 15 - 0/2
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
  Diplomski rad - - 210 7
 

Metodologija istraživanja (izbor)

30 30 - 6
 

Izborni predmet s matičnog studija

15 15 - 2