Odjel za povijest umjetnosti

Preddiplomski jednopredmetni smjer*

  

*Od akademske godine 2017.-2018. privremeno se nisu upisivali novi studenti na jednopredmetnom preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti. Upis jednopredmetnog smjera ponovo je pokrenut od akademske godine 2021.-2022.

 

PRVI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. Lj. Kolešnik Uvod u povijest i teoriju umjetnosti I. 30 30 - 7
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Osnove arhitekture 30 30 - 7
doc. dr. sc. M. Zornija Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke 30 30 - 8
doc. dr. sc. S. Bekavac Antička ikonografija 30 - - 4
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2
  Engleski jezik za akademske potrebe I. 15 - 15 2

 

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Uvod u povijest i teoriju umjetnosti II. 30 30 - 7
doc. dr. sc. S. Bekavac Umjetnost Rima i antička umjetnost na tlu Hrvatske 30 30 - 7
doc. dr. sc. M. Zornija Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta 30 30 - 8
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Kršćanska ikonografija 30 - - 4
doc. dr. sc. S. Bekavac Vježbe interpretacije - 30 - 2
  Engleski jezik za akademske potrebe II. 15 - 15 2

 

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Umjetnost ranog srednjeg vijeka zapadne Europe 30 30 - 8
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka 30 30 - 8
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Umjetnost romanike 30 30 - 8
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2
  Izborni predmet srodnog područja 15 15 - 2

 

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Umjetnost gotike 45 30 - 8
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Hrvatska umjetnost romanike i gotike 30 30 - 7
izv. prof. dr. sc. L. Borić Umjetnost renesanse I. 30 30 - 7
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2
  Izborni predmet srodnog područja 15 15 - 2
  Izborni predmet srodnog područja 15 15 - 2

 

 

PETI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. L. Borić Umjetnost renesanse II. 30 30 - 7
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Umjetnost baroka I. 30 30 - 7
izv. prof. dr. sc. L. Borić Umjetnost ranog novog vijeka na tlu Hrvatske  30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Sorić Umjetnost 19. stoljeća 45 30 - 8
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

 

ŠESTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. A. Šitina Žepina Umjetnost baroka II. 30 30 - 7
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Hrvatska umjetnost 19., 20. i 21. stoljeća 30 30 - 6
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Umjetnost 20. i 21. stoljeća 75 30 - 10
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Vježbe iz teorije suvremene umjetnosti - 30 - 4
  Završni rad - - 90 3