Odjel za povijest umjetnosti

Preddiplomski dvopredmetni smjer

  

IZVEDBENI PLAN

2024.-2025.

PRVI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. M. Zornija Uvod u povijest i teoriju umjetnosti I. 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Osnove arhitekture 30 15 - 4
doc. dr. sc. M. Zornija Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. S. Bekavac Antička ikonografija 30 - - 2

 

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Uvod u povijest i teoriju umjetnosti II. 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. S. Bekavac Umjetnost Rima i antička umjetnost na tlu Hrvatske 30 15 - 4
doc. dr. sc. M. Zornija Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Kršćanska ikonografija 30 - - 2
izv. prof. dr. sc. S. Bekavac Vježbe interpretacije - 30 - 2

 

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Umjetnost ranog srednjeg vijeka zapadne Europe 30 15 - 5
izv. prof. dr. sc. I. Josipović Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Umjetnost romanike 30 15 - 4
  Izborni kolegij s matičnog studija 15 15 - 2

 

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Umjetnost gotike 45 15 - 5
izv. prof. dr. sc. A. Mišković Hrvatska umjetnost romanike i gotike 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. L. Borić Umjetnost renesanse I. 30 15 - 4
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

 

PETI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
izv. prof. dr. sc. L. Borić Umjetnost renesanse II. 30 15 - 4
doc. dr. sc. A. Šitina Žepina Umjetnost baroka
I.
30 15 - 4
doc. dr. sc. A. Šitina Žepina Umjetnost ranog novog vijeka na tlu Hrvatske  30 15 - 3
doc. dr. sc. S. Sorić Umjetnost 19. stoljeća 45 15 - 4

 

 

ŠESTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. A. Šitina Žepina Umjetnost baroka II. 30 15 - 4
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Hrvatska umjetnost 19., 20. i 21. stoljeća 30 15 - 3
izv. prof. dr. sc. A. Mlikota Umjetnost 20. i 21. stoljeća 75 30 - 6
  Završni rad - - 60 2