Odjel za povijest umjetnosti

Prijediplomski jednopredmetni smjer*

 

*Od akademske godine 2017.-2018. privremeno se nisu upisivali novi studenti na jednopredmetnom preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti. Upis jednopredmetnog smjera ponovo je pokrenut od akademske godine 2021.-2022.

IZVEDBENI PLAN

2024.-25.

PRVI SEMESTAR

Nositelj

Kolegij

Ukupno sati

ECTS

P

S

V

doc. dr. sc. Meri Zornija

Uvod u povijest i teoriju umjetnosti I.

30

30

-

7

izv. prof. dr. sc. A. Mišković

Osnove arhitekture

30

30

-

7

doc. dr. sc. M. Zornija

Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke

30

30

-

8

izv. prof. dr. sc. S. Bekavac

Antička ikonografija

30

-

-

4

 

Izborni predmet s matičnog studija

15

15

-

2

 

Izborni kolegij iz ponude drugih sveučilišnih odjela i centara

 

 

 

2

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj

Kolegij

Ukupno sati

ECTS

P

S

V

doc. dr. sc. S. Sorić

Uvod u povijest i teoriju umjetnosti II.

30

30

-

7

izv. prof. dr. sc. S. Bekavac

Umjetnost Rima i antička umjetnost na tlu Hrvatske

30

30

-

7

doc. dr. sc. M. Zornija

Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta

30

30

-

8

izv. prof. dr. sc. I. Josipović

Kršćanska ikonografija

30

-

-

4

izv. prof. dr. sc. S. Bekavac

Vježbe interpretacije

-

30

-

2

 

Izborni kolegij iz ponude drugih sveučilišnih odjela i centara

 

 

 

2

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj

Kolegij

Ukupno sati

ECTS

P

S

V

izv. prof. dr. sc. I. Josipović

Umjetnost ranog srednjeg vijeka zapadne Europe

30

30

-

8

izv. prof. dr. sc. I. Josipović

Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka

30

30

-

8

izv. prof. dr. sc. A. Mišković

Umjetnost romanike

30

30

-

8

 

Izborni kolegij s matičnog studija

15

15

-

2

 

Izborni kolegij s matičnog studija

15

15

-

2

 

Izborni kolegij iz ponude drugih sveučilišnih odjela i centara

 

 

 

2

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj

Kolegij

Ukupno sati

ECTS

P

S

V

izv. prof. dr. sc. A. Mišković

Umjetnost gotike

45

30

-

8

izv. prof. dr. sc. A. Mišković

Hrvatska umjetnost romanike i gotike

30

30

-

7

izv. prof. dr. sc. L. Borić

Umjetnost renesanse I.

30

30

-

7

 

Izborni predmet s matičnog studija

15

15

-

2

 

Izborni predmet s matičnog studija

15

15

-

2

 

Izborni kolegij iz ponude drugih sveučilišnih odjela i centara

 

 

 

4

 

PETI SEMESTAR

Nositelj

Kolegij

Ukupno sati

ECTS

P

S

V

izv. prof. dr. sc. L. Borić

Umjetnost renesanse II.

30

30

-

7

doc. dr. sc. Ana Šitina Žepina

Umjetnost baroka I.

30

30

-

7

doc. dr. sc. Ana Šitina Žepina

Umjetnost ranog novog vijeka na tlu Hrvatske

30

30

-

6

doc. dr. sc. S. Sorić

Umjetnost 19. stoljeća

45

30

-

8

 

Izborni predmet s matičnog studija

15

15

-

2

 

ŠESTI SEMESTAR

Nositelj

Kolegij

Ukupno sati

ECTS

P

S

V

doc. dr. sc. A. Šitina Žepina

Umjetnost baroka II.

30

30

-

7

izv. prof. dr. sc. A. Mlikota

Hrvatska umjetnost 19., 20. i 21. stoljeća

30

30

-

6

izv. prof. dr. sc. A. Mlikota

Umjetnost 20. i 21. stoljeća

75

30

-

10

izv. prof. dr. sc. A. Mlikota

Vježbe iz teorije suvremene umjetnosti

-

30

-

4

 

Završni rad

-

-

90

3