Odjel za povijest umjetnosti

 

 

 

Cjelovite tekstove svih radova možete preuzeti na: 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=7514

 

Sadržaj
     

 

Pavuša Vežić

 

7

 

Predgovor - Foreword
Uvodnik

 

Tin Turković -
Maja Zeman

 

9

 

Prilog poznavanju kasnoantičkih vila s područja provincije Dalmacije - slučaj vile u Strupniću kraj Livna
Izvorni znanstveni rad

 

Pavuša Vežić

 

27

 

Dalmatinski trikonhosi
Izvorni znanstveni rad

 

Ivan Basić

 

67

 

Prilog proučavanju crkve Svetog Mateja u Splitu
Izvorni znanstveni rad

 

Ivan Josipović

 

97

 

Prilog Trogirskoj klesarskoj radionici
Izvorni znanstveni rad

 

Emil Hilje

 

109

 

Mletački kaštel u Zadru
Prethodno priopćenje

 

Silvija Banić

 

117

 

Damast i vez iz druge polovine 15. stoljeća na misnom ornatu u Franjevačkom samostanu u Hvaru
Izvorni znanstveni rad

 

Laris Borić

 

133

 

Fortificiranje grada Cresa u 16. stoljeću
Izvorni znanstveni rad

 

Bojan Goja

 

149

 

Novi podaci o zlataru Stefanu Piazzi
Izvorni znanstveni rad

 

Radoslav Tomić

 

159

 

Novi podaci o slici Teodora Matteinija u trogirskoj katedrali
Izvorni znanstveni rad

 

Vinko Srhoj

 

169

 

Kuzma Kovačić - priroda, kultura i vjera kao korektivi modernističke skulpture
Izvorni znanstveni rad

 

Marijana Kovačević

 

187

 

O prvoj monografskoj obradi škrinje Svetog Šimuna u Zadru
Izvorni znanstveni rad