Odjel za povijest umjetnosti

 

 

 

Cjelovite tekstove svih radova možete preuzeti na: 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=8292

 

Sadržaj
     

 

Ivan Matejčić

 

7

 

Crkva Sv. Nikole u Puli (nekada posvećena Sv. Mariji)
Izvorni znanstveni rad

 

Pavuša Vežić

 

41

 

Dalmatinski šesterolisti
Izvorni znanstveni rad

 

Milenko Lončar -
Maria Mariola Šarić

 

75

 

HYLOGRAPHIA (De Administrando Imperio, 29/280)
Izvorni znanstveni rad

 

Sofija Sorić

 

85

 

Kaštel Sv. Mihovila na otoku Ugljanu
Pregledni članak

 

Emil Hilje

 

97

 

Matrikula bratovštine Gospe od Umiljenja i Sv. Ivana Krstitelja u Znanstvenoj knjižnici u Zadru
Izvorni znanstveni rad

 

Nikola Jakšić

 

109

 

Raspeće-relikvijar kod Male braće u Dubrovniku
Izvorni znanstveni rad

 

Nikola Jakšić

 

119

 

Iluminirani psaltir 15. stoljeća zadarskih franjevaca
Izvorni znanstveni rad

 

Marijan Bradanović

 

139

 

Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja
Izvorni znanstveni rad

 

Andrej Žmegač

 

157

 

Hvarski Arsenal u kontekstu ostalih mletačkih arsenala
Izvorni znanstveni rad

 

Gordana Sobota Matejčić

 

167

 

Krčki kipovi majstora iz Campsine radionice
Izvorni znanstveni rad

 

Igor Fisković

 

177

 

Lopudski oltari Miha Pracata
Izvorni znanstveni rad

 

Bojan Goja

 

203

 

Oltar Sv. Jeronima u crkvi Sv. Šime u Zadru i radionica Bettamelli
Izvorni znanstveni rad

 

Radoslav Tomić

 

217

 

Slikar Filippo Naldi (II)
Izvorni znanstveni rad

 

Vinko Srhoj

 

225

 

Između originalnosti i epigonstva - slučaj Šime Dujmovića, kipara u Meštrovićevoj sjeni
Izvorni znanstveni rad

 

Dragana Modrić

 

241

 

Prilog poznavanju rane faze u kiparstvu Stipe Sikirice
Stručni rad

 

Suzana Valenta

 

249

 

Neobrađene fotografije Ive Petriciolija iz ostavštine Zbirke Petricioli
Stručni rad

 

Ivica Župan

 

257

 

Majstor mirenja, spajanja i kombiniranja suprotnosti
Stručni rad

 

Nataša Lah

 

269

 

Medijacijska funkcija umjetničke kritike između povijesti i suvremenosti
Izvorni znanstveni rad

 

Pavuša Vežić

 

283

 

Eitelbergerovo obilaženje i promatranje Dalmacije
Prikaz knjige

 

Ana Mišković

 

288

 

Svjedočanstva o kršćanstvu u Omišlju
Prikaz knjige