Odjel za povijest umjetnosti

 

 

 

Cjelovite tekstove svih radova možete preuzeti na: 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9160

 

Sadržaj
     

 

Ana Mišković

 

7

 

Prostor i funkcije sakristije u ranokršćanskom razdoblju na primjeru zadarskoga episkopalnog sklopa
Izvorni znanstveni rad

 

Pavuša Vežić

 

21

 

Memorije križnoga tlocrta na tlu Istre i Dalmacije
Izvorni znanstveni rad

 

Nikola Jakšić

 

53

 

Srebrna oltarna pala u Kotoru
Izvorni znanstveni rad

 

Zoraida Demori Staničić

 

67

 

Ikona Bogorodice s Djetetom iz crkve Sv. Nikole na Prijekom u Dubrovniku
Izvorni znanstveni rad

 

Silvija Banić

 

85

 

Gotički lampas u relikvijarima za glave Sv. Asela i Sv. Marcele u Ninu
Izvorni znanstveni rad

 

Marijana Kovačević

 

103

 

Olipski fragment gotičkoga srebrnog ophodnog križa s prikazom Sv. Stošije
Izvorni znanstveni rad

 

Ivo Petricioli

 

111

 

Još o Pavlu iz Sulmone - graditelju pročelja crkve u Starom Pagu
Izvorni znanstveni rad

 

Nikola Jakšić

 

123

 

Minijature 15. stoljeća u psaltiru iz Franjevačkog samostana u Kamporu na Rabu
Izvorni znanstveni rad

 

Emil Hilje

 

135

 

Šibenski graditelj i klesar Ivan Hreljić u svjetlu arhivske građe
Izvorni znanstveni rad

 

Bojan Goja

 

159

 

Pietro Sandrioli indorador iz Venecije i drvene oltarne pale u Rabu i Šibeniku
Izvorni znanstveni rad

 

Branko Metzger-Šober

 

175

 

Nadgrobni spomenici Ivana Rendića u Hrvatskom primorju
Pregledni članak

 

Enes Quien

 

193

 

Najraniji i rani radovi kipara Rudolfa Valdeca
Izvorni znanstveni rad

 

Ivica Župan

 

209

 

Svjetlosni oblici Vojina Bakića
Izvorni znanstveni rad

 

Vinko Srhoj

 

227

 

Idealizam sređenoga svijeta u umjetnosti Jurja Dobrovića
Izvorni znanstveni rad

 

Nataša Lah

 

243

 

Prilog širenju teorijske domene u povijesnom prostoru povijesti umjetnosti
Izvorni znanstveni rad

 

Ivan Basić

 

257

 

Novi katalog splitske ranosrednjovjekovne plastike
Prikaz knjige