Odjel za povijest umjetnosti

 

 

 

Sadržaj
     

 

Laris Borić

 

9

 

Riječ urednika (PDF)
Editorial

 

Miljenko Domijan

 

11

 

Bez brige, profesor Petricioli sve to zna! (PDF)
In memoriam

 

Marija Kolega

 

15

 

Ranokršćanski sloj arhitekture u Nadžupnom kompleksu Sv. Asela u Ninu (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Trpimir Vedriš

 

29

 

O podrijetlu i najranijem kultu zadarskog zaštitnika Sv. Krševana (PDF)
Pregledni članak

 

Ivan Josipović

 

43

 

Radionica pluteja zadarske katedrale (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Pavuša Vežić

 

63

 

Ikonografija romaničke katedrale u Dubrovniku (PDF)
Pregledni članak

 

Silvija Banić

 

75

 

Zadarski gotički vezeni antependij u Budimpešti (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Nikola Jakšić

 

95

 

Od hagiografskog obrasca do političkog elaborata - škrinja sv. Šimuna, zadarska arca d'oro (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Marijana Kovačević

 

125

 

Zlatari Pavo i Stjepan Petrovi iz Kotora - majstori gotičkih ophodnih križeva iz Nina, Božave, Ugljana i Kali? (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Branislav Cvetković

 

155

 

Zaglavlje Dekaloga u Hvalovom zborniku: prilog semantici srednjovjekovne iluminacije (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Ana Plosnić Škarić

 

173

 

Graditelji Trogira od 1420. do 1450. godine (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Predrag Marković

 

199

 

Anđeo štitonoša s grbom obitelji de Judicibus - još jedan nepoznati suradnik Bonina Jakovljeva iz Milana (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Emil Hilje

 

213

 

Slika Bogorodice s djetetom u The Courtauld Institute of Art u Londonu - prijedlog za Petra Jordanića (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Bojan Goja

 

235

 

Maestro di Pico i iluminacije u inkunabuli De Civitate Dei (Nicolas Jenson, Venecija, 1475.) u samostanu Sv. Duje u Kraju na Pašmanu (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Samo Štefanac

 

251

 

Nekoliko bilješki o Nikoli Firentincu i nadgrobnoj ploči kanonika Sturariusa (PDF)
Prethodno priopćenje

 

Laris Borić

 

259

 

Bilješka za Marka Andrijića u Zadru (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Ana Šitina

 

267

 

Časoslov Blažene Djevice Marije (Horae Beatae Mariae Virginis) iz Znanstvene knjižnice u Zadru (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Tea Sušanj Protić

 

283

 

Renesansna kuća Moise u Cresu - rezultati konzervatorskih istraživanja 2011. godine (PDF)
Prethodno priopćenje

 

Danko Zelić

 

299

 

O gradskoj loži u Šibeniku (PDF)
Prethodno priopćenje

 

Ivana Prijatelj Pavičić

 

313

 

U traganju za povijesnim, kulturnim i umjetničkim identitetom umjetnika Schiavona: crtice iz povijesti njihove recepcije u 17. i 18. stoljeću (PDF)
Pregledni članak

 

Sofija Sorić

 

327

 

Ljetnikovci mletačkog pukovnika Vuka Crnice na otocima Viru i Ugljanu (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Damir Tulić

 

335

 

Spomenik ninskom biskupu Francescu Grassiju u Chioggi: prilog najranijoj aktivnosti venecijanskog kipara Paola Callala (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Eugen Motušić

 

347

 

Porušena crkva Rođenja Blažene Djevice Marije u Silbi (PDF)
Prethodno priopćenje

 

Vinko Srhoj

 

369

 

Ivan Meštrović i politika kao prostor ahistorijskog idealizma (PDF)
Pregledni članak

 

Abadžić Hodžić Aida
- Antonija Mlikota

 

385

 

Selman Selmanagić - "balkanski Le Corbusier" (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Nataša Lah

 

399

 

Instalacija "K 19" Zlatka Kopljara - upis etičkog koncepta u prostor (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Ivica Župan

 

409

 

Spiralno putovanje spiralnim plesom (PDF)
Stručni rad

 

Karla Lebhaft

 

421

 

Vraćanje duga "socijalističkom modernizmu" (PDF)
Prikaz knjige